800000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 25%
ร้อยละ
60 เดือน
ระยะเวลา

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอสินเชื่อ LINE bk สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระและเจ้าของกิจการ

เนื่องจาก LINE bk เป็รบริการสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานง่าย ทำให้ใคร ๆ ก็อยากสมัคร line bk (สมัครไลน์บีเค) เพื่อยืมเงินทั้งนั้น โดยทั่วไปแล้วการสมัครไลน์ bk หรือขอสินเชื่อ LINE bk จะเน้นไปที่กลุ่มผู้มีอาชีพประจำหรือมีรายได้ที่มั่นคง เช่น พนักงานประจำทั้งเอกชนและรัฐวิสาหกิจหรือกลุ่มผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามแต่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการก็สามารถกู้เงินไลน์ บีเค ได้เช่นกัน โดยเอกสารที่ใช้ในการสมัครประกอบไปด้วย สมุดบัญชีเงินฝากที่มีการเดินบัญชีย้อนหลังสม่ำเสมออย่างน้อย 7 เดือน ซึ่งหากนำสมุดบัญชีเงินฝากที่ไม่ได้มีการเดินบัญชีอย่างสม่ำเสมอ 7 เดือน จะไม่สามารถขอสินเชื่อผ่านไลน์หรือใช้บริการ LINE bk ได้ 

ถึงแม้จะมีประวัติค้างชำระ ก็สามารถยืมเงิน LINE bk ได้ ถ้าปฏิบัติตามนี้

มีหลายประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับ LINE bk ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อในพันทิปอย่าง ยืมเงิน line bk pantip หรือ line bk ยืนยันตัวตน 7-11 ซึ่งประเด็นเหล่านี้นับว่ามีความสนใจไม่น้อย แต่ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน นั่นคือคำถามที่ว่าหากเราเคยมีประวัติค้างชำระหรือประวัติทางการเงินไม่ดีนัก หรือติดหนี้ยืมเงินนอกระบบออนไลน์หรือหนี้ในระบบ จะสามารถสมัครไลน์ bkหรือยืมเงินจาก LINE bk ได้หรือไม่ 

จากข้อมูลในเว็บไซต์ของ LINE bk พบว่าบริษัทไม่ได้มีการปฏิเสธในการสมัครขอสินเชื่อหรือยืมเงินผ่านไลน์ bk ของเราแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ทาง LINE bk ไม่สามารถรับรองได้ว่าลูกค้าคนไหนจะได้รับการอนุมัติวงเงิน เนื่องจากบริษัทมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อหลายอย่างนอกเหนือจากข้อมูลเครดิตบูโร อาทิ อาชีพ และรายได้ของลูกค้าแต่ละคน 

ซึ่งพอมาถึงตรงนี้ ก็คงพอตอบได้ว่าคนที่สมัคร line bk ไม่ได้ อาจจะมาจากปัญหาด้านอื่น ๆ เช่นรายได้ม่ถึงขั้นต่ำที่บริษัทกำหนด หรืออาชีพไม่เข้าเกณฑ์ เป็นต้น แต่เราก็สามารถปรับเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ เช่น ทำงานที่มั่นคง หรือมีรายได้ที่มั่นคง และพยายามอย่าค้างชำระหนี้ไม่ว่าที่ใดก็ตาม เพราะหากมีประวัติที่ดี การสมัครไลน์บีเคย่อมผ่านอย่างแน่นอน

วงเงินให้ยืมและวงเงินนาโน LINE bk ต่างกันอย่างไร

เชื่อว่าใครเคยยืมเงิน line bk คงจะพอรู้วิธีสมัคร line bkหรือวิธียืมเงิน line bk เบื้องต้นกันมาบ้างแล้ว แต่ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่งที่หลายคนยังสงสัย คือ วงเงินให้ยืมจากสินเชื่ออนุมัติไวนี้และวงเงินนาโนแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งวงเงินให้ยืม LINE bk เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ส่วนวงเงินนาโน LINE bk คือ สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ หรือวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการหมุนเวียนในประกอบธุรกิจ เช่น กลุ่มอาชีพค้าขาย เจ้าของกิจการ และพนักงานรายได้ประจำที่ต้องการทำอาชีพเสริม ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 33% ต่อปี

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 24%
ร้อยละ
36 เดือน
ระยะเวลา
100000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 20%
ร้อยละ
12 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - 15000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 36%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้