รีไฟแนนซ์รถยนต์

เลือกจำนวนเงินและระยะเวลาของเงินกู้

บาท
เดือน
วิธีการรับ
สมัครกับแหล่งเงินด่วน
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 24%
ร้อยละ
36 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง ไม่กำหนด%
ร้อยละ
72 เดือน
ระยะเวลา
90% ตามราคารถ - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง ไม่กำหนด%
ร้อยละ
72 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
96 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
84 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
84 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 36%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา

ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์รถยนต์

การรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือนำรถยนต์เข้าไฟแนนซ์มีประโยชน์หลายด้านด้วยกันที่หลายคนยังไม่รู้ ซึ่งประโยชน์จากการรีไฟแนนซ์รถยนต์อย่างแรก คือ ช่วยให้เงินด่วนทันใจได้จริงผ่อนต่องวด/เดือน ของเราลดน้อยลง ส่งผลให้ลดความตึงเครียดในการชำระลงได้ อีกทั้งได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ครั้งใหม่ที่ลดลง และยังมีโอกาสได้เงินส่วนต่าง เพื่อนำมาใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินได้

ทั้งนี้ การรีไฟแนนซ์รถหรือใช้บริการไฟแนนซ์รถยนต์มี 2 ทางเลือกให้เราตัดสินใจ คือ รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารหรือสถาบันการเงินเดิม ซึ่งเราต้องศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อาทิ เงื่อนไขหรืออัตราดอกเบี้ยปัจจุบัน หรือการประเมินราคารถยนต์ ส่วนทางเลือกที่สอง คือ รีไฟแนนซ์รถยนต์กับธนาคารหรือสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีเงื่อนไขตรงตามความต้องการ โดยเมื่อเราได้ข้อมูลทั้งสองแห่งมาแล้วนั้น ขั้นตอนต่อมาคือตัดสินใจให้ได้ว่าจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ดอกเบี้ยถูกที่ไหนดีโดยการนำข้อมูลทั้งสองที่มาเปรียบเทียบกัน โดยเฉพาะอัตราส่วนค่าใช้จ่ายรวมสุทธิทั้งหมด กับหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมก่อนหน้านี้ หากพบว่าหนี้สินลดลงจากเดิม นั่นจึงเป็นการรีไฟแนนซ์ที่ดีที่สุด 

การรีไฟแนนซ์รถยนต์คืออะไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

การรีไฟแนนซ์รถยนต์หรือรีไฟแนนซ์คือ การนำรถยนต์มาใช้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันในการขอกู้เงิน โดยธนาคารหรือสถาบันการเงินไม่ต้องเกี่ยวข้องกับแหล่งเงินกู้นอกระบบ จะประเมินราคารถเข้าไฟแนนซ์ซึ่งจะอ้างอิงราคากลางของรถรุ่นดังกล่าวว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ อย่างไรก็ตามถึงแม้ข้อดีของรีไฟแนนซ์รถยนต์จะมีอยู่ แต่ข้อเสียก็มีเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นรถที่ยังผ่อนไม่หมดหรือรถผ่อนหมดแล้วเข้าไฟแนนซ์ ข้อเสียคือทำให้เรามีระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการรีไฟแนนซ์ใหม่ และอาจจะมีค่าปรับในการถอนไถ่ก่อนกำหนด และมีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเกี่ยวกับรายได้ของผู้กู้อีกด้วย

ในส่วนของคำถามที่ว่ารีไฟแนนซ์รถใช้เอกสารอะไรบ้าง โดยทั่วไปแล้วเอกสารที่ใช้ในการรีฟแนนซ์รถประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนรถยนต์ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร และหลักฐานแสดงรายได้  

ต้องครอบครองรถกี่ปีถึงสามารถขอรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้?

เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยว่าต้องครอบครองรถกี่วันถึงเข้าไฟแนนซ์ได้หรือผ่อนรถ 2 ปีรีไฟแนนซ์ผ่านแอพยืมเงินออนไลน์ได้ไหม ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว หากเราต้องการผ่อนระยะยาว การครอบครองรถเพียงแค่ 1 ปี หรือ 2 ปี โอกาสที่การรถยนต์รีไฟแนนซ์จะผ่านมีน้อยมาก เพราะช่วงแรของการผ่อนส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ย จึงเป็นเหตุให้ทำให้จ่ายเงินต้นลดลงไปน้อย เมื่อเงินต้นลดน้อยลง ยอดที่เหลือก็จะมากกว่าราคาประเมิน เป็นต้นว่า ยอดปิดที่ 450,000 บาท แต่ราคาประเมินแค่ 400,000 บาท กรณีนี้ธนาคารอาจจะไม่รับ เพราะรีไฟแนนซ์ไปก็ปิดยอดเดิมไม่ได้ และยังไม่ได้เงินก้อนเพิ่มอีก

นอกจากนี้ ใครที่กำลังวางแผนหรือคิดว่าจัดไฟแนนซ์รถมือสองที่ไหนดี ก็ต้องดูรายละเอียดสำคัญ เช่น ดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อนชำระ เพื่อที่จะได้ประเมินว่าเราผ่อนไหวหรือไม่ อีกทั้งยังช่วยปกป้องความเสี่ยงอีกด้วย

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้