แนะนำวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือน พร้อมโหลดโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ย 2566

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate)

คงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายและเสี่ยงอย่างมากหากเรากู้เงิน หรือจะรีดอกเบี้ยบ้านโดยที่ไม่รู้ว่าอัตราดอกเบี้ยคืออะไรหรือดอกเบี้ยต่อเดือนคิดยังไง ดอกเบี้ยต่อปีคิดยังไง โดยทั่วไปแล้วดอกเบี้ยเงินกู้จะแบ่งเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่และดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ซึ่งบทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนแบบเงินต้นคงที่ (Flat Rate) 

วิธีคิดดอกเบี้ยดังกล่าวหรือวิธีคำนวณดอกเบี้ยต่อเดือนแบบคงที่ คือ คำนวณดอกเบี้ยเงินกู้จากเงินต้นในตอนแรกสุดตลอดอายุของสัญญาแม้ว่าจะผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนแล้วก็ตามทั้งการกู้เงิน รีไฟแนนซ์บ้าน ดอกเบี้ยเงินกู้แบบเงินต้นคงที่ ไม่สามารถนำเงินก้อนมาปิดยอดเงินต้นได้ก่อนถึงกำหนดชำระ ซึ่งไม่ต่างอะไรเลยกับการจ่ายตามกำหนดเวลานั่นเอง โดยมีวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนต่อปีหรือวิธีคิดดอกเบี้ยต่อปีเป็นต่อเดือน คือ  ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด = เงินต้น x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x ระยะเวลา (ปี) และจำนวนเงินที่ต้องชำระในแต่ละงวด = เงินต้น + ดอกเบี้ยที่ต้องชำระทั้งหมด / จำนวนงวดที่ต้องผ่อนชำระทั้งหมด

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนต่อปี บัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่อำนวยความสะดวกทุกการใช้จ่าย แต่กระนั้นดอกเบี้ยก็แพงเช่นกัน ซึ่งหากเราไม่รู้จักวางแผนรวมถึงรู้วิธีคิดดอกเบี้ยเงินกู้ ต่อเดือนหรือต่อปีก็คงเสี่ยงอย่างมาก วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนต่อปีของบัตรเครดิตไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนถึงขนาดต้องโหลดโปรแกรมคำนวณดอกเบี้ยมาใช้ 

ทั้งนี้ ดอกเบี้ยเงินกู้บัตรเครดิตจะถูกนำมาคิดก็ต่อเมื่อเราชำระค่าสินค้าบริการไม่ครบเต็มจำนวน ไม่ว่าจะชำระขั้นต่ำหรือขาดไปแค่ 1 บาท โดยจะแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ คิดจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตั้งแต่วันบันทึกรายการ ถึงวันสรุปยอดค่าใช้จ่าย และคิดจากยอดคงค้างตั้งแต่วันที่ชำระขั้นต่ำถึงวันสรุปยอดเดือนถัดไป วิธีคิดดอกเบี้ยดังกล่าวยังคงใช้ได้ดีและยึดเป็นมาตรฐานจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือปี 2566 หรือ 2023 นั่นเอง อีกทั้งวิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนยังนำไปประยุกต์ใช้ได้ เช่น นำมาประยุกต์กับวิธีการคิดดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อเดือนหรือวิธีคิดดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีได้อีกด้วยซึ่งวิธีนี้สามารถใช้กับวิธีรีไฟแนนซ์รถยนต์ได้เช่นกัน

วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำยังคงเป็นสิ่งที่เราคนไทยยังนิยมอยู่ เนื่องจากน้อยคนที่จะรับความเสี่ยงจากการลงทุนสินทรัพย์ที่มีความผันผวนอย่างหุ้น กองทุน เป็นต้น ซึ่งการที่เราจะดูว่าเงินที่ฝากไปคุ้มหรือไม่ ก็สามารถใช้วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนได้ คือ ดอกเบี้ย = (เงินต้นที่ฝาก*อัตราดอกเบี้ย*จำนวนวันที่ฝาก) เช่น เราฝากเงินจำนวน 20000 บาท เป็นเวลา 30 วัน (1 เดือน) อัตราดอกเบี้ย 1%  สามารถแทนค่าได้ที่ ดอกเบี้ย = (20000*0.01*30) / 365 = 16 บาท ซึ่งน้อยมาก ๆ ส่วนธนาคารไหนดอกเบี้ยเยอะสุด ในส่วนนี้ก็ต้องไปหาข้อมูลกันกันอีกที

อย่างไรก็ตามในปี 2566 หรือ 2023 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงธนาคารทั่วโลกต่างลดอัตราดอกเบี้ยลงเนื่องจากประสบปัญหาโควิด จึงเกรงว่าประชาชนที่ค้างการชำระเงินจะผ่อนไม่ไหว ดังนั้นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจคือการลงนำเงินฝากมาลงทุนเล็ก ๆ น้อย ๆ ในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงขึ้นมาบ้าง ซึ่งเมื่อใช้วิธีคิดดอกเบี้ยต่อเดือนมาคำนวณดูผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะมากว่าเงินฝากก็เป็นได้ และไม่ต้องไปยืมเงินนอกระบบออนไลน์อีกด้วย

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้