สนใจพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้ พร้อมรายละเอียดโครงการพักชำระหนี้กรุงศรี (ล่าสุด)

พักชำพระหนี้กรุงศรีออโต้รถยนต์ 2567 

กรุงศรีออโต้ (กรุงศรีออโต้ลีส) คือผู้ให้บริการสินเชื่อรถยนต์รวมถึงรีไฟแนนซ์รถยนต์ชั้นนำ ซึ่งในปี 2563-2567 ทางบริษัทก็ได้มีโครงการพักชำระหนี้รถยนต์หรือพักชำระหนี้รีไฟแนนซ์กรุงศรีจ่ายค่าจ่ายดอกงวดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนที่เผชิญกับวิกฤติโตวิด 19 ซึ่งลูกค้าที่เข้ามาตรการพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้จะได้รับการพิจารณาตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับในพื้นที่ที่มีความเข้มงวดและควบคุมสูงสุด โดยรายละเอียดมาตรการพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้แบ่งออกเป็นลดค่างวดผ่อนชำระ สูงสุด 30% ของค่างวดเดิม และพักชำระค่างวด สูงสุด 3 เดือน เฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ในพื้นที่ที่รัฐบาลประกาศเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 

คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้ (สำหรับโควิดระลอก 2) 

ราวช่วงปลายเดือนธันวาคม 2563 ไม่มีใครคาดคิดว่าโควิดรลอก 2 ได้เกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยแถบจังหวัดสมุทรสาคร นั่นจึงทำให้ธนาคารรวมทั้งสถาบันการเงินหลายแห่งรวมถึงกรุงศรีออโต้ได้ออกมาช่วยเหลือลูกหนี้อีกครั้ง อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพักชำระหนี้ระยะ 2 พักชำระหนี้รอบ 2 หรือ โครงการพักชำระหนี้รถยนต์รอบ 2 (พักชำระหนี้กรุงศรีออโต้รอบ 2

ทั้งนี้คุณสมบัติของลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้รอบ 2 หรือ พักชำระหนี้รถยนต์กรุงศรี ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเงินด่วนออนไลน์กับกรุงศรี ออโต้ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 อีกทั้งต้องไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ และไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในขบวนการทางกฎหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ อย่างไรก็ตามข้อดีของการลงทะเบียนมาตรการดังกล่าว คือช่วยให้เรามีสภาพคล่องมากขึ้น โดยเก็บค่างวดที่ต้องจ่ายในเร็ว ๆ นี้ไว้ไปจ่ายงวดต่อ ๆ ไป แต่กระนั้นก็ต้องอย่าใช้จ่ายเงินเกินตัว เพราะการพักชำระหนี้รอบ 2 มีระยะเวลาเพียงแค่ 3 เดือน ควรใช้เวลาว่างหารายได้เพิ่มขึ้นเพื่อจะได้มีเงินสำรองไว้จ่ายในอนาคตข้างหน้า

เอกสารสำหรับลงทะเบียนโครงการพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้

เพียงแค่มีคุณสมบัติอย่างเดียวไม่สามารถเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้ได้ แต่ต้องใช้เอกสารในการใช้บริการยืนยันตัวตนด้วยเช่นกัน เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนโครงการพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) เอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด 19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้เช่าซื้อสำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) และเอกสารยืนยันผลกระทบจาก โควิด 19 ที่มีผลต่อรายได้ของผู้ค้ำประกัน

โครงการพักชำระหนี้รถยนต์ของกรุงศรีออโต้มีรายละเอียดต่าง ๆ ที่เราควรรู้ไว้อยู่ในเว็บไซต์กรุงศรีออโต้ ทั้งนี้หากใครสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ก็ให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เอกสารในการสมัคร รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการพักชำระหนี้กรุงศรีออโต้ในครั้งนี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจอีกครั้ง

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้