มองหาทางด่วนแก้หนี้เพื่อผู้อยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิส 2566

โครงการคลินิกแก้หนี้ บริการทางด่วนแก้หนี้

โครงการคลินิกแก้หนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้มีโอกาสแก้หนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวก็เป็นความร่วมมือของรัฐบาลไทยในนามของธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารนานาชาติ เมื่อปี 2566 หากนับระยะเวลามาจนถึงปัจจุบันปี 2566 หรือ 2023 ก็นับเป็นเวลา 4 ปีแล้ว เรียกได้ว่าโครงการดังกล่าวเปรียบเสมือนทางด่วนแก้หนี้ เพื่อที่จะได้สะสางปัญหาหนี้ที่ยังค้างอยู่ให้หมดไป พร้อมแนะนำวิธีการเช็คเครดิตบูโรด้วย

ทั้งนี้ หลักในการดำเนินการทางด่วนแก้หนี้ คือ เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้หลายราย เพื่อดำเนินการให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทุกรายได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมให้ลูกหนี้มีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้นด้วยการให้ความรู้ทางการเงินแก่ลูกหนี้ อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ต้องสมัครใจเข้าโครงการและไม่ก่อหนี้ใหม่ในช่วงเวลาที่กำหนด ที่สำคัญอัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาผ่อนชำระเอื้อต่อการแก้ไขหนี้เช่นกัน

ทางด่วนแก้หนี้ ช่วยเหลือลูกหนี้ประเภทใดบ้าง?

เนื่องจากไวรัสโควิด 19 ระบาดอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา ทำให้หลายคนรวมทั้งภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในส่วนใด ก็ได้รับผลกระทบรวมถึงธุรกิจออนไลน์บางที่เช่นกัน นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เป็นหนี้นอกระบบอยู่ด้วย ซึ่งทางออกของคนเป็นหนี้นอกระบบหรือปัญหาหนี้นอกระบบคือการผ่อนปรนในการชำระ ซึ่งทางรัฐบาลไทยก็ได้มีโครงการทางด่วนแก้หนี้เพื่อคอยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว

ลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมทางด่วนแก้หนี้ได้นั้น คือ ลูกหนี้ทุกประเภทวงเงิน ทุกสถานการณ์ชำระหนี้ สามารถใช้ช่องทางทางด่วนแก้หนี้ติดตามสถานะได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่มีสถานะปกติแต่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว หรือกรณีเป็นหนี้เสีย (NPL) หรือปรับโครงสร้างหนี้แล้วแต่ประสบปัญหาในขณะนี้ก็สามารถส่งคำขอผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ซึ่งในเวลานี้ หากจะถามว่าเป็นหนี้นอกระบบใครช่วยได้ เป็นหนี้นอกระบบเยอะทำไงดี หรืออยากปลดหนี้นอกระบบแต่ติดแบล็คลิสควรทำอย่างไรดี นาทีนี้ต้องขอการช่วยเหลือจากทางด่วนแก้หนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ข้อควรรู้ก่อนใช้งานทางด่วนแก้หนี้

ในปี 2566 สำหรับใครที่มีปัญหาหนี้อยู่ทั้งหนี้จากการกู้เงินออนไลน์ก็ดี หรือหนี้จากการขอสินเชื่อในระบบก็ดี สามารถใช้บริการทางด่วนแก้หนี้หรือโครงการคลินิกแก้หนี้ของรัฐบาลไทยในนามของธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งก่อนจะใช้งานก็มีข้อควรรู้ไว้สักนิดว่า ผู้ใช้บริการทางด่วนแก้หนี้ต้องให้ข้อมูลตามจริงต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ให้บริการหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งผู้ใช้บริการต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ-สกุลหรือชื่อนิติบุคคล (ของลูกหนี้) เลขประจำตัว เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์ ชื่อผู้ให้บริการทางการเงิน ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เหตุผลหรือคำอธิบายประกอบคำขอ และแนวทางที่ต้องการให้พิจารณาผ่านแอพเกี่ยวกับการยืมเงิน เป็นต้น

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้