ไทยเอซแคปปิตอล

100000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 25%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อบุคคลธรรมดา ไทยเอซแคปปิตอล

ไทยเอซแคปปิตอลเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในระบบที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยมีบริการให้เงินกู้ หรือให้สินเชื่อ กับบุคคลทั่วไปหรือธุรกิจ SME ยิ่งไปกว่านั้น ไทยเอซแคปปิตอลยังได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง (Personal Loan)

ใครที่ต้องการขอสินเชื่อเงินสดติดเครดิตบูโรหรือลงทะเบียนสินเชื่อส่วนบุคคลกับสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลพึงทราบไว้ว่าสินเชื่อดังกล่าวแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อส่วนบุคคล สำหรับใช้จ่ายทั่วไปอเนกประสงค์ และสินเชื่อรายย่อยเพื่อผู้ประกอบอาชีพ หรือเรียกอีกอย่างว่าสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ (สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า/สินเชื่อสำหรับพ่อค้าแม่ค้า) ซึ่งหากใครสนใจสินเชื่อส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งสองประเภทก็สามารถสมัครสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลทางออนไลน์ได้เลย เพราะในปี 2567 นี้ ทางบริษัทได้มีระบบที่ใช้ในการลงทะเบียนที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ไทยเอซแคปปิตอล

ก่อนจะเข้าสู่ประเด็นเนื้อหา ยากจะกล่าวไว้สักนิดเกี่ยวกับสินเชื่อไทยเอซแคปปิตอลว่าหลายคนยังสับสนระหว่างบริษัทไทยเอซแคปปิตอลกับบริษัทไทยเอชลิสซิ่งจำกัด ซึ่งทั้งสองบริษัทนี้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากที่ท่านได้อ่านบทความนี้คงจะกระจ่างมากขึ้น 

ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนสินชื่อเงินด่วนทันใจไทยเอซแคปปิตอล ในปี 2024 นี้ มีขั้นตอนที่เรียบง่าย เริ่มจากให้ท่านเตรียมเอกสาร ตามที่แสดงในรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ แล้วทำเรื่องยื่นกู้ขอสินเชื่อที่บริษัท เมื่อทราบผลอนุมัติแล้วทางบริษัทจะนัดทำสัญญา หลังจากนั้นเมื่อการทำสัญญาเสร็จสิ้น ก็รอรับเงินได้เลย ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อจะเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด อาจจะขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่ละคนแตกต่างกันตามความสามารถในการกู้เงินและความสามารถในการชำระหนี้ สินเชื่อส่วนบุคคลไทยเอซแคปปิตอลอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นไทยเอซแคปปิตอลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าหรือสินเชื่อไม่มีทะเบียนการค้าก็ได้ เพราะพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระก็สามารถกู้สินเชื่อดังกล่าวได้โดยไม่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ด่วนนอกระบบเช่นกัน 

อยากกู้เงินไทยเอซแคปปิตอลเพื่อต่อยอดธุรกิจ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

พ่อค้าแม่ค้าคนไหนที่ต้องการขอสินเชื่อส่วนบุคคล บริษํทไทยเอซแคปปิตอล ต้องเตรียมเอกสาระสำคัญดังต่อไปนี้ คือ สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุในอีก 1 เดือน สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด บัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด สลิปเงินเดือนหรือบิลขายของ และสำเนาใบเสร็จรับเงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ 3 เดือนล่าสุด (กรณีที่มีการผ่อนรายเดือน) เมื่อได้เอกสารครบตามนี้ เราก็สามารถไปติดต่อลงทะเบียนที่บริษัทได้เลย 

อย่างไรก็ดี สำหรับคนที่ไม่เคยใช้บริการจากไทยเอซแคปปิตอลก็อาจจะลังเลอยู่ว่าบริษัทมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ในประเด็นนี้กล่าวได้ว่าเราสามารถเชื่อใจได้เต็มร้อยแน่นอน เพราะบริษัทได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยกระทรวงการคลัง) อีกทั้งยังสามารถยื่นขอรีดอกเบี้ยบ้านได้อีกด้วย โดยไทยเอซแคปปิตอลกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขออนุมัติใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อสินเชื่อรายย่อยและเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย จากกระทรวงการคลังนั่นเอง

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด - 15000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 36%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา
100000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 28%
ร้อยละ
12 เดือน
ระยะเวลา
50000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 28%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้