50000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 14%
ร้อยละ
12 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธ.ก.ส ปล่อยกู้สินเชื่อฉุกเฉิน พักหนี้ยาว 6 เดือน  

ใครที่สงสัยว่าสินเชื่อ ธ.ก.ส มีโครงการอะไรใหม่ ๆ ในปี 2024 หรือ สินเชื่อ ธกส 2567 มีอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาท่านไปรู้จักกับโครงการสินเชื่อ ธ.ก.ส ปล่อยกู้ฉุกเฉิน พักหนี้ยาว 6 เดือน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน ธ.ก.ส ในครั้งนี้ก็เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคหรือใช้ในการหมุนเวียนธุรกิจ ซึ่งทางธนาคาร ธกส จะปล่อยเงินกู้ ธ ก ส ให้รายละไม่เกิน 10000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ไม่ต้องใช้หลักประกันไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หรือบุคคล ที่สำคัญคือสินเชื่อ ธ.ก.ส ดังกล่าวมีระยะเวลาปลอดชำระหรือพักหนี้ยาว 6 เดือนแรกหลังจากที่ลงทะเบียนธกส

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขสำคัญที่สุดของการลงทะเบียนธกส สินเชื่อธกส 2567 โควิด ในครั้งนี้คือ ธนาคารจะจำกัดสิทธิ์ปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรกรรม หากใครที่ไม่เข้าข่ายกลุ่มอาชีพดังกล่าวก็ต้องลองไปหาสินเชื่อฉุกเฉินที่อื่นดู เช่นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารออมสิน เป็นต้น

สินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ปลอดชำระดอกเบี้ย 3 เดือนแรก

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพขอธกส เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อ ธ.ก.ส ที่กลุ่มผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรหรือเกษตรกรรมให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องด้วยวงเงินกู้สูงสุดรายละ 50000 บาท อีกทั้งยังปลอดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก ใครไม่สนใจก็ไม่รู้ว่าจะอย่างไรแล้ว 

สินเชื่อ ธ.ก.ส พอเพียวเพื่อเลี้ยงชีพ เริ่มเปิดให้ใช้บริการช่วงต้นปี 2567 เนื่องจากสถานการณ์ ณ ตอนนี้โควิดเริ่มระบาดระลอก 2 ทำให้หลาย ๆ ธนาคารมีโครงการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซึ่งรวมไปถึงธนาคาร ธกส เองด้วย เงื่อนไขของผู้ที่สามารถลงทะเบียนธกส ดังกล่าวได้ ต้องเป็นเกษตรกร ทายาทเกษตรกร บุคคลในครัวเรือน หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และได้รับปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หรือเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อเริ่มต้นในการประกอบอาชีพใหม่ นอกจากนี้ ผู้สมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส นี้ ต้องไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าธนาคาร ธกส มาก่อน (กรณีสมาชิกในครอบครัวเป็นลูกค้าเดิมขอธนาคารอยู่แล้ว และยังไม่แบ่งแยกทรัพย์สินออกหรือธุรกิจออกจากกันอย่างชัดเจน สามารถขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเฉพาะกิจและกู้เงิน ธ.ก.ส ได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น)

รายละเอียดสินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ (สินเชื่อ ธ.ก.ส)

รายละเอียดขอสินเชื่อ ธ.ก.ส สินเชื่อพอเพียงเลี้ยงชีพ มีรายละเอียดหลายส่วนด้วยกัน โดยขอเริ่มจากวงเงินสินเชื่อที่มีวงเงินให้รายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท อัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-3 คิดร้อยละ 0 ต่อปี (ปลอดดอกเบี้ย) ส่วนเดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ย MRR* (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 6.50 ต่อปี) นอกจากนี้ธนาคารยังมีหลักประกันเพื่อกู้สินเชื่อ ประกอบด้วย 

  1. ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
  2. บุคคลตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท
  3. บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน ให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 5 หมื่นบาท

หากอ่านรายละเอียดตามข้างต้นแล้วเห็นพ้องว่าท่านสามารถยอมรับเงื่อนไขขอธนาคารได้ ก็สามารถลงทะเบียนธกส ได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

10000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 27%
ร้อยละ
6 เดือน
ระยะเวลา
ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 25%
ร้อยละ
48 เดือน
ระยะเวลา
1000000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 25%
ร้อยละ
60 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้