สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

50000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
30 เดือน
ระยะเวลา

อาชีพอิสระอยากได้เงินกู้ สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50000 บาท ทำได้ง่าย ๆ เพียงแค่มีเครดิตที่ดี 

สินเชื่อเสริมพลังฐานรากเป็นโครงการสินเชื่อเพื่อประชาชนของธนาคารออมสิน ตามเงื่อนไขของธนาคาร พบว่าสินเชื่อพลังฐานรากหรือสินเชื่อฐานรากออมสินแบ่งวงเงินกู้ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่วงเงินกู้ 10000 บาท กรณีผู้ขอกู้ประกอบอาชีพอิสระ และวงเงินกู้ 50000 บาทกรณีผู้ขอกู้ทำงานประจำ อย่างไรก็ตามผู้ขอกู้ที่มีอาชีพอิสระก็สามารถขอกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50000 บาทได้ เพียงแต่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

แน่นอนว่าการที่เราจะร้องขอให้ใครสักคนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง หรือเพื่อนฝูงให้มาค้ำประกันกับเราได้นั้น เราต้องมีคุณสมบัติทางการเงินที่ดี อาทิ จ่ายชำระตรงเวลา ไม่หนีหนี้ และไม่ติดค้างชำระหนี้เก่าอยู่ ซึ่งหากเรามีเครดิตที่ดี ไม่มีเรื่องเสีย ๆ หาย ๆ เชื่อว่าต้องมีใครสักคนที่พร้อมเป็นบุคคลค้ำประกันให้เราสำหรับการขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากออมสิน

ใครที่ไม่สามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้?

สำหรับกลุ่มคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่าน mymo หรือสมัครแต่ก็ลงทะเบียนไม่ได้อยู่ดี ได้แก่กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีสินเชื่อกับธนาคารออมสิน หรือลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ปิดบัญชีสินเชื่อเกิน 3 ปี และกรณีที่ลูกค้ายังเป็นผู้กู้สินเชื่อภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบก็ไม่สามารถขอสินเชื่อพลังฐานรากได้เช่นกัน โดยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่เข้าเกณฑ์ ประกอบด้วย สินเชื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ, ธปช. เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ, ธปช. เพื่อผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ โควิด 19, สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ โควิด 19 และสินเชื่อเสริมพลังฐานราก (สร้างงานรายเดี่ยว)

อย่างไรก็ดี สำหรับผู้ที่มีสิทธิในการขอสินเชื่อฐานรากออมสิน ปี 2567 ทางธนาคารออมสินก็เพิ่งได้เปิดโครงการสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบ 2 ใครที่ไม่ทันสมัครลงทะเบียนรอบนี้ ก็ต้องมาลุ้นกันว่าในอนาคตข้างหน้าธนาคารจะเปิดให้ลงทะเบียนอีกหรือไม่

อยู่ที่ไหนก็สามารถชำระสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้

ช่วงต้นปี 2024 ที่ผ่านมา สินเชื่อเสริมพลังฐานรากของธนาคารออมสินได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี เพียงไม่กี่วันก็สิทธิเต็มจำนวน ซึ่งถือว่า ณ ช่วงเวลานี้ หลายคนได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่อ่อนตัวลงเป็นอย่างมาก ซึ่งสินเชื่อเสริมพลังฐานรากหรือสินเชื่อพลังฐานรากจะคอยเติมเต็มและเสริมสภาพคล่องให้ดีขึ้น ปัจจุบันเราสามารถชำระสินเชื่อพลังฐานรากได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพราะออมสินมีบริการชำระสินเชื่อผ่าน mymo ทำให้ไม่ต้องไปที่ธนาคารเพื่อชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของเราได้เยอะ

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด - 15000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 36%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง ไม่กำหนด%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา
100000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 20%
ร้อยละ
12 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้