สินเชื่ออนุมัติง่ายเงินก้อน

ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 36%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา

ประโยชน์ที่จะได้รับจากสินเชื่ออนุมัติเงินก้อนส่วนบุคคล

เมื่อกล่าวถึงสินเชื่อส่วนบุคคลที่เป็นสินเชื่อเงินก้อนหรือเงินก้อนโตหลายคนอาจจะยังไม่ทราบถึงข้อดีหรือประโยชน์จากการกู้เงินก้อนหรือสมัครสินเชื่ออนุมัติเงินก้อน โดยประโยชน์หลัก ๆ ที่เราจะได้รับจากการสมัครสินเชื่อ คือ ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะอนุมัติเงินก้อน ซึ่งเราสามารถนำเงินก้อนลงทุนตามที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจน้อยใหญ่หรือนำไปจ่ายค่างวดที่คงค้างต่าง ๆ นอกจากนี้เงินก้อนดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย อีกทั้งมีอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ ยิ่งไปกว่านั้น ข้อดีของสินเชื่ออนุมัติเงินก้อนคือเราเลือกผ่อนตามที่ต้องการได้ โดยสามารถเลือกผ่อนได้นานสูงสุด 60 เดือน (ส่วนใหญ่) และยังสามารถปิดบัญชีได้ก่อนกำหนดอีกด้วย

ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคำถึงเมื่อเรากำลังหาเงินก้อนด่วนหรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลเงินก้อน คือ การบริหารจัดการให้ดี เพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์ เมื่อมีเงินอยู่ในมือเยอะก็ย่อมหาทางในการใช้เงินเยอะเป็นเงาตามตัวเช่นกัน ซึ่งถ้าแบ่งสันปันส่วนไม่ดี อาจจะได้เป็นหนี้เพิ่ม

สินเชื่ออนุมัติเงินก้อน Citi ดีอย่างไร?

คงเป็นคำถามที่ดีและเป็นคำถามที่มือใหม่หลายคนสงสัยเวลาจะขอสินเชื่ออนุมัติเงินก้อนสักที่ใดที่หนึ่งว่า สินเชื่อธนาคารไหนอนุมัติง่ายหรือธนาคารไหนปล่อยสินเชื่อง่ายสุดในปี 2567 นี้ ซึ่งความจริงแล้วมีธนาคารหลายแห่งที่ปล่อยสินเชื่อง่าย และธนาคาร Citi ก็เป็นหนึ่งในธนาคารที่ให้กู้เงินก้อนได้ง่ายเช่นกัน

จากข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ธนาคาร Citi ในปี 2024 ปัจจุบันพบว่าข้อดีของการสมัครสินเชื่ออนุมัติเงินก้อนจาก Citi คือ สามารถรับดอกเบี้ยต่ำสุดร้อยละ 13.99 แบ่งชำระได้ตามสะดวกสูงสุด 60 เดือน เรื่องวงเงินหายห่วงได้ เพราะทางธนาคารมีวงเงินก้อนโตสูงสุดถึง 2 ล้านบาท หรือ 5 เท่าของรายได้ อีกทั้งไม่ต้องใช้ทรัพย์สินหรือบุคคลค้ำประกัน อย่างไรก็ดี สินเชื่อเงินก้อนยังสามารถนำไปใช้ได้ได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผ่อนบ้าน การลงทุนเพื่อการศึกษา ปิดหนี้ที่มีอยู่ หรือสำรองไว้เป็นค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 

ข้อควรรู้ในกรณีผิดนัดชำระสินเชื่ออนุมัติเงินก้อน Citi

ไม่ว่าจะธนาคารหรือสถาบันการเงินใด ๆ หลังจากที่เราลงทะเบียนสมัครสินเชื่อเรียบร้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรทำความเข้าใจและเข้มงวดมาก ๆ ก็คือเงื่อนไขของการผิดนัดชำระ อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าสินเชื่ออนุมัติเงินก้อนเป็นสินเชื่อเงินก้อนหรือเงินก้อนโต ทำให้บางคนเผลอพลั้งใช้จ่ายเกินตัว จึงเป็นเหตุทำให้ไม่สามารถชำระนี้ได้ สำหรับสินเชื่อ Citi เอง ก็มีเงื่อนไขว่า กรณีผิดนัดชำระหนี้สินเชื่ออนุมัติเงินก้อน ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่งหนึ่ง ธนาคารมีจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดได้ในอัตราที่เห็นว่าสมควรแต่ไม่เกินจนผิดกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ผิดนัดชำระยังถูกเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้ในอัตรา 100 บาท/รอบบัญชี อีกด้วย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

50000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 14%
ร้อยละ
12 เดือน
ระยะเวลา
8000000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 6.50%
ร้อยละ
15 ปี
ระยะเวลา
50000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
30 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้