รีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์

ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
84 เดือน
ระยะเวลา

คุณสมบัติและเอกสารของผู้ที่สามารถสมัครรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ในปี 2023 นอกจากเฉพาะบริการเรื่องเงินฝากแล้ว อีกทั้งไม่เพียงแต่มีบริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน แต่ยังมีบริการสินเชื่อรถยนต์ บริการรีไฟแนนซ์รถยังผ่อนไม่หมด หรือรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์อีกด้วย (รีไฟแนนซ์รถยนต์ scb) อย่างไรก็ตามอาจจะมีลูกค้าบางรายที่รู้สึกไม่พอใจกับบริการไฟแนนซ์ก่อนหน้านี้ จึงตัดสินใจย้ายไฟแนนซ์รถยนต์หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์กับบริการรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์แทน

ทั้งนี้คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี) อีกทั้งต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย และหากใช้บริการดังกล่าว ผู้สมัครต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ไม่มีภาระหนี้หรือภาระผูกพันใด ๆ (ยกเว้นกรณีที่เป็นลูกค้าเดิมของ SCB หรือ SCBL)

 ในส่วนของเอกสารที่ใช้ยื่นกับบริษัทรีไฟแนนซ์รถยนต์ ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีที่มีประกันภัยอยู่แล้ว) สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ สำเนาหน้าสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ และหนังสือสัญญาเช่าซื้อฉบับเดิม (กรณีที่เป็นลูกค้าปัจจุบันของ SCB หรือ SCBL

รถยนต์ที่นำมารีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง?

ใครที่ไม่รู้ว่าจะรีไฟแนนซ์รถยนต์ที่ไหนดี เราขอแนะนำให้รีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์ เพราะรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์ (ไฟแนนซ์รถยนต์ไทยพาณิชย์) หรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ scb อยู่ภายใต้การดูแลกำกับของธนาคารไทยพาณิชย์ทำให้เราสามารถไว้วางใจได้ว่าจะได้รับการบริการที่เป็นธรรมมากที่สุด 

ทั้งนี้ทั้งนั้น ใครที่ต้องการบริการรับย้ายไฟแนนซ์รถยนต์มายังไทยพาณิชย์ก็ต้องประเมินด้วยว่ารถยนต์ของเรามีคุณสมบัติเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดหรือไม่ ซึ่งหากท่านต้องการรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์สำหรับสินเชื่อรถคือเงิน รถที่นำมาใช้บริการต้องเป็น รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียน โดยรถต้องปลอดภาระ และมีอายุไม่เกิน 15 ปี นอกจากนี้รถต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถรับจ้างหรือรถจดทะเบียนในนามนิติบุคคล) ที่สำคัญคือไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

ในส่วนของรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์สินเชื่อรถใช้แล้ว ต้องเป็นรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ ตามสมุดคู่มือจดทะเบียนปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 12 ปี และรถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้นเช่นเดียวกับสินเชื่อรถคือเงิน

รีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์ค้างได้กี่งวด

เป็นสิ่งสำคัญที่คนบางคนสงสัยว่ารีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์กี่วันอนุมัติหรือรีไฟแนนซ์รถยนต์ scbต้องรู้ไว้เลยคือกรณีค้างค่างวดเงินด่วนฉุกเฉิน ซึ่งประเด็นนี้เราควรให้ความสำคัญมากกว่าคำถามที่ถามว่าไฟแนนซ์ไทยพาณิชย์ผ่านยากไหม 2566 เพราะเชื่อว่าขั้นตอนการสมัครไม่ได้ยากและไม่น่ากังวลเท่าไร ส่วนการค้างค่างวดไม่ว่าจะค้างค่างวด 2 เดือน หรือค้างค่างวด 3 เดือน เป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจเกี่ยวกับรีไฟแนนซ์รถไทยพาณิชย์มากที่สุด เพราะธนาคารจะไม่เพียงแค่โทรตามเท่านั้น แต่หากผิดนัดชำนะนานวันเข้า อาจมีการฟ้องร้องกันได้ ซึ่งถ้าจะถามว่ารีไฟแนนซ์ของไทยพาณิชย์ค้างได้กี่งวด เอาเข้าจริง ๆ เต็มที่ก็อย่าให้เกิน 3 งวด เพราะถ้านานกว่านี้รับรองได้ว่ามีเรื่องให้เคลียร์กันอีกยาว 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 36%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง ไม่กำหนด%
ร้อยละ
72 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง ไม่กำหนด%
ร้อยละ
40 ปี
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้