รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

2000000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 13.5%
ร้อยละ
40 ปี
ระยะเวลา

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

การรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เป็นหนึ่งในรีไฟแนนซ์บ้าน 2567หรือรีไฟแนนซ์ 2024 ที่แนะนำให้มาใช้บริการ เพราะอย่างที่หลายคนทราบดันดีว่าธนาคาร ธอส เป็นสถาบันการเงินที่มีความหน้าเชื่อถือพร้อมการันตีคุณภาพด้านต่าง ๆ รวมถึงบริการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอสเองด้วย วิธีง่าย ๆที่ใครก็สามารถรีไฟแนนซ์บ้าน ธอสหรือรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส 2567 มีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนแรกให้เราตรวจสอบสัญญากู้เดิม โดยตรวจสอบว่าก่อนว่า สินเชื่อดังกล่าวถึงเวลาที่สามารถยื่นรีไฟแนนซ์บ้านหรือยัง โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะอนุญาตให้รีไฟแนนซ์หรือไถ่ถอนสินเชื่อเดิมได้เมื่อผ่อนชำระครบ 3 ปี แต่ทั้งนี้ เราสามารถเตรียมตัวและยื่นเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ได้ก่อน เพราะกระบวนการรีไฟแนนซ์อาจใช้เวลาประมาณหนึ่งหรือสองเดือนได้ หลังจากนั้นให้เตรียมค่าใช้จ่ายในการรีไฟแนนซ์ ไม่ว่าจะเป็น ค่าประเมินราคาหลักประกัน ค่าอากรณ์แสตมป์ ค่าจดจำนองที่ดิน และค่าธรรมเนียมในการปล่อยกู้ใหม่ ขั้นตอนถัดมาคือเตรียมเอกสารสำคัญและทำการยื่นรีไฟแนนซ์ได้เลย

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส เพิ่มวงเงินได้หรือไม่?

ในปี 2567 เชื่อว่าหลายคนมีความต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอสควบคู่ไปกับการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอสไปด้วย ซึ่งก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ในไม่กี่ขั้นตอน ซึ่งการรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิม ธอสหรือรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมในที่นี้คือธนาคาร ธอส เหมาะกับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงิน โดยสามารถขอทำการรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ด้วยการขอวงเงินที่สูงมากกว่าภาระหนี้คงเหลือ ทั้งนี้ทั้งนั้น วงเงินทั้งหมดที่ขอนั้นจะต้องไม่เกินมูลค่าของหลักประกันตามเงื่อนไขที่ทางธนาคาร ธอส กำหนด

ประโยชน์ของการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอส คือ เราจะได้รับเงินก้อนเพื่อช่วยชำระหนี้หรือใช้จ่ายด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังช่วยลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านให้น้อยลง พร้อมทั้งช่วยสร้างเครดิตชำระเงินที่ดี (ในกรณีที่ผู้ชำระตรงเวลา) และที่สำคัญคือช่วยลดจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือนให้น้อยลง ดังนั้นจากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดคงจะยืนยันได้ว่าเราสามารถรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธอสได้ และใครที่สงสัยว่ารีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมได้ไหมซึ่งก็คือ ธอส คำตอบคือได้แน่นอน

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับใครที่มีความคิดอยากรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส คงคิดอยู่ว่ารีไฟแนนซ์บ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง ในส่วนของการเอกสารค่อนข้างจะต้องเตรียมเยอะพอสมควร เพราะต้องใช้เอกสารสำคัญถึง 3 ส่วนด้วยกัน คือ เอกสารส่วนบุคคล เอกสารทางการเงิน และเอกสารหลักประกัน

ตัวอย่างของเอกสารส่วนบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ /สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี) / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 

เอกสารทางการเงิน เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/ สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน / สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (หรือ 12 เดือน กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ) และหลักฐานการเสียภาษีเงินได้

เอกสารหลักประกัน เช่น หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร/ สำเนาโฉนดที่ดิน / นส.3ก / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด / อช.2 ทุกหน้า หรือภาพถ่ายเพื่อแสดงสิทธิหลักประกัน เป็นต้น

หากตรวจสอบดูแล้วว่ามีเอกสารครบตามที่กำหนด ก็สามารถดำเนินการขอรีไฟแนนซ์บ้าน ธอส ได้เลย อีกทั้งไม่ต้องห่วงว่าผ่อนบ้าน 2 ปี รีไฟแนนซ์ได้ไหม เพราะราสามารถเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร ธอส ได้ ซึ่งเชื่อว่าสามารถทำได้ถ้าเรามีประวัติทางการเงินที่ดี

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

ไม่กำหนด - 15000 บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 36%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
96 เดือน
ระยะเวลา
100000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 28%
ร้อยละ
12 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้