รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน

ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง ไม่กำหนด%
ร้อยละ
40 ปี
ระยะเวลา

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินคืออะไร?

รีไฟแนนซ์บ้าน คือการย้ายหรือเปลี่ยนไฟแนนซ์ใหม่ เพื่อประโยชน์ทีได้คืออัตราดอกเบี้ยลดลงและยังมีเงินมากขึ้น อย่างไรก็ตามแต่ บ้านถือเป็นสินทรัพย์ที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นการรีไฟแนนซ์บ้าน และเพิ่มวงเงินหรือรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินจึงเป็นการใช้ส่วนต่างของราคาบ้านกับยอดหนี้ที่คงเหลืออยู่ เช่นว่าหากมีส่วนต่างอยู่เท่าไหร่ เราก็มีสิทธิ์ได้เงินก้อนนั้นออกมาใช้จ่ายได้ตามสะดวก

ตัวอย่างของการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน เช่น เมื่อเราผ่อนบ้านไปได้ระยะเวลาหนึ่ง ยอดหนี้ของเราจะลดลงแต่มูลค่ารวมบ้านจะสูงขึ้น อธิบายให้เห็นภาพ หลังจากที่เราซื้อบ้านหลังมาในราคา 20 ล้านบาท เมื่อผ่อนไปสักพักยอดหนี้เหลือ 10 ล้านบาท แล้วเราต้องการขอรีไฟแนนซ์บ้านและเพิ่มวงเงิน เราก็ดำเนินเรื่องกับธนาคารที่ติดต่อเอาไว้ (รีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมหรือใหม่ก็ได้) อัตราของการเพิ่มวงเงินที่จะได้รับนี้มากสุด ๆ คือ 90% ของราคาประเมินบ้านเลยทีเดียว

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารทหารไทย

รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารทหารไทย เป็นอีกหนึ่งแห่งสำหรับคนที่ไม่รู้ว่ารีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดี 2024 (รีไฟแนนซ์บ้าน 2567)เนื่องจาก รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารทหารไทย มาพร้อมบริการที่โดดเด่นและสมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก จุดเด่นที่เราจะได้รับจากการรีไฟแนนซ์บ้าน คือ ดอกเบี้ยอัตราพิเศษร้อยละ 2.7 นาน 3 ปี อีกทั้งฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและค่าประเมินหลักทรัพย์ (มีเงื่อนไขว่าเมื่อทำการสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท คือ สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ TMB คุ้มบ้าน สมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านบัญชีออมทรัพย์ TMB เพื่อผ่อนชำระสินเชื่อบ้าน และสมัครบัตรเดบิต TMB หากสมัครไม่ครบทั้ง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 3 เฉลี่ยร้อยละ 4.1 และหลังจากนั้น MRR-2.025% และฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และประเมินราคาทรัพย์สินเท่านั้น) พร้อมผ่อนยาวนาน 35 ปี และอนุมัติผลภายใน 5-7 วันทำการ

เงื่อนไขสำคัญของการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินธนาคารกรุงไทย

ใครที่สนใจการรีไฟแนนซ์บ้านที่มีดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านต่ำและเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านไม่เยอะ พร้อมทั้งโปรโมชั่นรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 วันนี้จะเราขอแนะนำให้รู้จักกับรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารกรุงไทย อย่างไรก็ตาม รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงิน ธนาคารกรุงไทย ก็มีเงื่อนไขสำคัญว่า เราในฐานะผู้กู้ต้องใช้ที่อยู่อาศัยที่ทำการรีไฟแนนซ์บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างที่จะมีหรือทำขึ้นในอนาคตเป็นหลักประกันในการขอกู้ยืมสินเชื่อ 

ในส่วนของการเพิ่มวงเงินกู้นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของที่ดิน กล่าวคือ ที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายไม่เกิน 10 ล้านบาท วงเงินกู้ ตามยอดหนี้คงค้างแต่ไม่เกิน 90% (ยกเว้นอาคารชุด ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหรือซื้อขายจริงที่ต่ำกว่า) และที่ดินพร้อมบ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินจากสถาบันทางการเงินอื่น ราคาซื้อขายเกิน 10 ล้านบาท ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

200000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
120 เดือน
ระยะเวลา
ไม่กำหนด - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง ไม่กำหนด%
ร้อยละ
ไม่กำหนด
ระยะเวลา
3000000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง MRR + 1.00%
ร้อยละ
40 ปี
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้