รีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี

1000000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 3.78%
ร้อยละ
30 ปี
ระยะเวลา

โปรแกรมช่วยวางแผนทางการเงินประหยัดดอกเบี้ยบ้าน รีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี

การรีไฟแนนซ์บ้านได้กลับมามีความนิยมจากประชาชนอีกครั้ง เนื่องจากพิษเศรษฐกิจและไวรัสโควิด 19 ส่งผลให้หลายครอบครัวผ่อนชำระไฟแนนซ์บ้านไม่ไหว จึงต้องรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินเพื่อให้มีเงินสดมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือหมุนเวียนธุรกิจ เป็นต้น อย่างไรก็ตามแต่ ในปี 2024 ธนาคารกรุงศรีมีเครื่องมือที่ช่วยวางแผนทางการเงินเพื่อประหยัดดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านหรือรีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี

เครื่องมือดังกล่าวจะอยู่ในเว็บไซต์ของธนาคารกรุงศรี และเราไม่ต้องใช้เอกสารใด ๆ ในการใช้บริการเครื่องมือนี้ โดยเครื่องมือดังกล่าวจะให้เราใส่จำนวนเงินสินเชื่อ (สินเชื่อปัจจุบัน) ระยะเวลากู้สินเชื่อ ปีแรกที่ขอสินเชื่อ และอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านปัจจุบันของเรา เมื่อเราใส่ข้อมูลส่วนนี้เสร็จ ก็ให้เราใส่ข้อมูลสินเชื่อรีไฟแนนซ์กรุงศรี ประกอบด้วย ยอดสินเชื่อบ้านคงค้าง ณ ปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยใหม่เฉลี่ย 3 ปีแรก ค่าใช้จ่ายในการรีดอกเบี้ยบ้าน และระยะเวลากู้ หลังจากนั้นระบบจะประมวลผลออกมาผ่านกราฟว่าส่วนต่างของไฟแนนซ์บ้านที่เดิมกับรีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี อันไหนคุ้มกว่ากัน ซึ่งเราก็สามารถตัดสินใจง่าย ๆ ไม่ต้องวิเคราะห์เยอะ

รีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี มีข้อดีอย่างไรบ้าง?

คำถามยอดฮิตสำหรับคนที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างรีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดี 2567 เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัว เพราะแต่ละที่ก็มีข้อดีและลักษณะเด่นในการบริการลูกค้าต่างกันไป เช่นเดียวกับรีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรีหรือกรุงศรีรีไฟแนนซ์บ้านที่มีลักษณะเด่นคือวงเงินสูงถึงร้อยละ 95 ของราคาประเมิน อัตราดอกเบี้ยต่ำ นอกจากนี้ยังมีเงินเหลือให้เรากู้สินเชื่อเงินด่วนทันใจกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้อีกด้วย พร้อมระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี 

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี ต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี เป็นพนักงานประจำ อายุงาน 2 ปีขึ้นไป ส่วนถ้าเป็นธุรกิจส่วนตัว ก็ต้องมีประสบการณ์การทำธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีเช่นกัน อีกทั้งผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ ซึ่งทางธนาคารกรุงศรีต้องตรวจสอบความสัมพันธ์ได้

เอกสารหลักประกัน รีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี 

สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการรีไฟแนนซ์บ้าน โดยเฉพาะรีไฟแนนซ์บ้านกรุงศรี อาจจะยังสงสัยว่ารีไฟแนนซ์บ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง นอกจากเอกสารส่วนบุคคลและเอกสารแดสงรายได้แล้ว ยังต้องใช้เอกสารหลักประกันในการขอใช้บริการกรุงศรีรีไฟแนนซ์อีกด้วย ซึ่งรายละเอียดเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย 

  1. สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน อาทิ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
  2. ใบอนุญาตปลูกสร้าง หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้าง
  3. แผนที่ตั้งหลักประกัน
  4. สำเนาสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินเดิม
  5. สำเนาหนังสือสัญญาจำนองที่ดิน
  6. สำเนาใบเสร็จเงินกู้เดือนล่าสุด

เพียงมีเอกสารหลักประกันข้างต้น พร้อมกันกับเอกสารส่วนบุคลและเอกสารแสดงรายได้ ก็สามารถดำเนินเรื่องขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ขอกู้เงินด่วนทันใจได้เลยที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา 

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

100000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
12 เดือน
ระยะเวลา
10000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 27%
ร้อยละ
6 เดือน
ระยะเวลา
50000 - บาท
จำนวนสูงสุด
ถึง 15%
ร้อยละ
30 เดือน
ระยะเวลา

สินเชื่อ ธนาคารไหนอนุมัติง่าย, เช็ค บู โร ออนไลน์ รู้ผลทันที, ยืมเงินด่วนตอนนี้